ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн танилцуулга

ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн танилцуулга /зураг овог нэр, албан тушаал, холбоо барих утасны дугаарын хамт/

1    Багш     Д.Отгонбаяр     1985.05.03  /28/ эр     МАН     2     Дээд Дасгалжуулагч багш Малчин      1    
2    Сувилагч     Р.Эрдэнэтуяа     1980.10.05 /33/  эм    МАН     5     Тусгай дунд      Сувилагч     1    
3    Хаан банк эдийн засагч      Ж.Нямбуян     1981.11.04 /32/  эр     Ман     7    Дээд  эдийн засагч     Эдийн засагч     1    
4    Хувиараа бизнес  эрхэлдэг     Р.Ганбат     1965.12.29  /48/  эр     Ман     -    Бүрэн дунд  жолооч     Хувиараа бизнес  эрхэлдэг    5    
5    ЗДТГ,ня-бо     Ц.Энхбаяр     19.03.05  /39/ эр     Ман     15    Дээд     Ня-бо     5    
6    ИТХ-ын төлөөлөгч     Г.Сүх-очир     1983.01.26 /30/ эр     Ман     -    Бүрэн дунд     Жолооч     1    
7    ИТХ-ын төлөөлөгч    Б.Пүрэвжав    1988.06.07/26/ эр     МАН     -    Дээд  дасгалжуулагч багш     -    1    
8    Хувиараа бизнес  эрхэлдэг     Р.Рааш     1968.02.01 /45/ эр     Ман     8    Бүрэн дунд Хувиараа бизнес  эрхэлдэг    13    
9    Хувиараа бизнес  эрхэлдэг     Н.Буянтогтох     1966.01.28 / 48 /  эр     Ман     10    Бүрэн дунд авто селесер   Хувиараа бизнес  эрхэлдэг    1    
10    ИТХ-ын төлөөлөгч    Ш.Янжаа     1959.08.28/ 54/  эм    МАН     25    Тусгай дунд     -тэтгэвэрт     5    
11    ИТХ-ын төлөөлөгч    Т.Дорлиг     1961.09.06  /52/ эр    МАН     18    Тусгай дунд малын эмч     Малчин     1    
12     ИТХ-ын төлөөлөгч    Л.Лүжээ     1961.03.19       / 52/  эм     АН    8    Бүрэн дунд     - Хувиараа бизнес  эрхэлдэг    5    
13     ИТХ-ын төлөөлөгч    Ж.Мөнхтуяа     1968.10.20 /46/  эм    АН      14    Дээд  малын эмч      -    1    
14    -ИТХ-ын төлөөлөгч    Л.Тэсхүү     1990.07.09 /23/  эр     Ан    -    Дээд /автын  инженер     Малчин     1    
15     ИТХ-ын төлөөлөгч    Н.Цэдэнбалжир     1961.04.21 /52/  эр     АН     20    Бүрэн дунд экскобаторч    Хувиараа бизнес  эрхэлдэг    13    
16     ИТХ-ын төлөөлөгч    Н.Намсрай     1988.05.11/ 25/ эр     АН     -    Дээд дасгалжуулагч багш    малчин    1    
17    ИТХ-ын төлөөлөгч    Ц.Баатаржав    1985.12.13 / 28/  эр     АН    -    Дээд  нийгмийн ажилтан     Малчин     1    
18    Ахлах сургууль Англи хэлний багш     Ж.Оюунчимэг       1977.05.21 /36 /  эм    АН    7    Дээд / англи хэлний багш      багш    1    
19    Засаг дарга     З.Түмэндалай     1979.08.10 /34/  эр     АН     1    Дээд/   ня-бо     Ардчилсан намын дарга     1    
20    ИТХ-ын төлөөлөгч    Н.Цэндхүү    1971.01.30 /43/   эм    АН     6     Тусгай   дунд  холбоочин    Хувиараа бизнес  эрхэлдэг    9    
21    ИТХ-ын төлөөлөгч     Н.Чимэд    1955.11.25 /58/  эр     АН     24    Дээд /   математикийн багш       Багш     5    
22    ИТХ-ын төлөөлөгч    Д.Шинэбаяр     1990.07.20     АН     -    Дасгалжуулагч багш     -    1    
23    Хаан банк эдийн засагч     Д.Оюунчимэг     1963.10.14 /51/   эм    АН    19    Дээд  ня-бо     Хаан банк эдийн засагч    1    
24    Засаг даргын орлогч     Г.Цэвээнжав    1967.06.10        / 46 /  эр     АН    10    Дээд/   дасгалжуулагч багш     Засаг даргын орлогч    5    
25    ИТХ-ЫН төлөөлөгч     Ц.Хадаа     1962.011.05 / 52 /   эр     АН    18    Тусгай дунд малын эмч     ИТХ-ын дарга     5    
26    ИТХ-ЫН төлөөлөгч    Ц.Балдорж     1990.01.16 /24/    эр     АН    -    Дээд    Санхүүч    -    1    
27    БОУБайцаагч     Я.Өлзий-сүрэн     1962.07.15  /51/      эр    АН    18     Тусгай дунд /Зоотехникч /    Хувиараа бизнес  эрхэлдэг    9